#GoApohem

Vi på Apohem blir jätteglada varje gång ni delar med er av produkterna ni köpt hos oss i riktiga miljöer. Så mycket att vi kan komma att fråga om vi får använda oss av era bilder. Om ni godkänner att vi får använda oss av era bilder kan de komma att publiceras på vår hemsida apohem.se, sociala kanaler, e-postutskick, blogg. Vi hänvisar alltid till ditt konto när vi använder din bild.

Om du får en förfrågan från oss att dela med dig av en bild (och du känner att du skulle vilja det), kan du svara på vår förfrågan med hashtaggen #GoApohem. Du kommer då att godkänna att vi använder oss av din bild, enligt följande villkor:

  •  Du ger Apohem AB AB (org nr 559094-8401) en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du har svarat med #goapohem, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, Instagram, blogg, e-post och annan kundkommunikation och andra marknadsföringssyften.
  • Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Apohem AB användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

  • Härmed befriar du Apohem AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Apohem AB och alla personer som handlar för Apohem AB räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.