Blodtryck

8 Varor

8 Varor

 

Blodtryck

Blodtryck är det tryck som uppstår när hjärtat pumpar runt blodet i kroppen och det uppstår ett tryck i artärerna. Att leva med ett högt blodtryck medför risker för andra sjukdomar, som stroke och hjärtinfarkt. Om du har ett högt blodtryck kan din läkare ha rekommenderat dig att regelbundet mäta ditt tryck hemma. Vi har flera olika modeller av blodtrycksmätare för hemmabruk.

Högt blodtryck är vanligt och ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning lever med högt blodtryck. Blodtrycket stiger med åldern och är vanligare mellan åldrarna 65-85 år. Andra riskfaktorer till högt blodtryck är bland annat stress, övervikt, ärftlighet, ohälsosamma matvanor och hög alkoholkonsumtion.

När hjärtat pumpar runt blodet i kroppen uppstår det ett tryck i blodkärlen. Om blodtrycket är högt får hjärtat arbeta hårdare. Det innebär en ökad ansträngning och en ökad risk för allvarliga följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Därför viktigt att behandla och förebygga ett högt blodtryck.

Symtom vid högt blodtryck

Det är svårt att märka några tydliga symtom på högt blodtryck, vilket gör att många lever med högt blodtryck utan att veta om det. Man kan känna lindrigare symtom på lätt huvudvärk och trötthet i samband med högt blodtryck. Det är därför vanligt att många går runt med högt blodtryck utan att veta om det.

Det är först när du har ett mycket högt blodtryck som du kan märka tydliga symtom. Som trötthet, illamående, svår huvudvärk och andnöd. Högt blodtryck kallas för hypertoni och är ovanligt med livshotande tillstånd.

För att hålla koll på ditt blodtryck är det därför viktigt att regelbundet göra mätningar.

Mätning av blodtrycket

Innan du ska mäta blodtrycket är det viktigt att du undviker saker som kan få trycket att höjas. Tänk därför på att:

  • Ta det lugnt i minst fem minuter före mätningen
  • Undvik drycker med koffein minst en halvtimme innan mätningen. Till exempel kaffe, te och energidryck
  • Undvik nikotin minst en halvtimme innan mätningen
  • Undvik fysisk ansträngning

När bör du söka vård?

Om du misstänker att du kan ha högt blodtryck bör du kontakta en vårdcentral. De hjälper dig att mäta ditt blodtryck och kan avgöra om du behöver behandling.

Kontakta din akutmottagning om du misstänker att du har hypertoni.