Tandköttsinflammation

12 Varor

  1. GUM Paroex tandkräm 0,06% 75 ml
    GUM Paroex tandkräm 0,06% 75 ml
    35 kr

12 Varor

 

Tandköttsinflammation

Om ditt tandkött är rött, svullet och lätt blöder är risken stor att du kan ha drabbats av tandköttsinflammation. Om inflammationen inte behandlas kan det i värsta fall leda till att du råkar ut för tandlossning.

Tandköttsinflammation, eller gingivit, är relativt vanligt och symtomen kan vara svåra att upptäcka. Det är på grund av att en inflammation i tanden sällan känns eller orsakar någon direkt smärta. Ett friskt tandkött är rosa och något knottrigt, medan ett inflammerat tandkött är rött och svullet. Det är även vanligt att det ofta blöder vid tandborstning eller i samband med användning av tandtråd.

Orsaker till tandköttsinflammation

Mellan din tand och tandkött sitter tandköttsfickor, i en frisk mun är de omkring 3 mm djupa. När bakteriebeläggningar och plack får ligga kvar i tandköttsfickorna kan det orsaka tandsten som i sin tur orsakar en inflammation in munnen. Då blir tandfickan djupare och svårare att hålla ren.

Den i särklass vanligaste orsaken till inflammation i tandköttet är bristfällig munvård och dålig teknik vid tandborstning. Om du inte har en bra munvårdsrutin med tandborstning, tandtrådsanvändning och munskölj riskerar du bakterier får fäste i munnens tandfickor.

Tandköttsinflammation kan leda till tandlossning

Om din inflammation förblir obehandlad kan det med tiden leda till att du drabbas av tandlossning. Det kallas även parodontit och uppstår när bakterier under en längre tid får fäste i tandfickorna och så småningom tränger ända ner i tandens fäste. Då förstörs tandens fäste och i värsta fall ramlar tanden av.

Därför är det extra viktigt att ta sin tandköttsinflammation på allvar och behandla dem om du misstänker att du drabbats.

Förebygg tandköttsinflammation

Med bra rutiner för din munhygien kan du enkelt förebygga tandköttsinflammation.

Om du vet med dig att du ofta får tandsten är det extra viktigt att du går på regelbundna besök till din tandläkare som kan hjälpa dig att få bort tandstenen.

Behandla din tandköttsinflammation

Om du misstänker att du kan ha fått inflammation i tandköttet är det viktigt att du tar symtomen på allvar. Blöder du ofta vid tandborstning, eller ser tandköttet rött och svullet ut? Då är det möjligen så att du kan ha fått en inflammation i tandköttet och du bör boka en tid hos din tandläkare för undersökning.