Diabetes

Diabetes

Diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomarna Diabetes typ 1, Diabetes typ 2 och graviditetsdiabetes. Det gemensamma för samtliga diabetessjukdomar är kroppens blodsockernivåer är för höga. Vanliga symtom på diabetes är att du behöver kissa oftare, en ökad trötthet och ökad törst.

Diabetes typ 1

För att kroppen ska ta upp socker från blodet behövs insulin. Vid Diabetes typ 1 slutar kroppen att tillverka eget insulin vilket medför att du får för mycket socker i blodet.
Diabetes typ 1 är ofta ärftligt och utvecklas redan när man är barn eller tonåring. Symtomen kan till en början vara lindriga då de utvecklas successivt under flera månader. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som går att behandla genom att man tillför insulin till kroppen.

Vanliga symtom på typ 1-diabetes:

 • Du behöver kissa ofta och mycket
 • Du blir ofta törstig
 • Du känner dig trött och orkeslös
 • Du känner dig illamående
 • Du får magsmärtor
 • Du går snabbt ner i vikt

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetessjukdomen. Kroppens förmåga att producera insulin är då nedsatt och insulinmängden som produceras är inte tillräcklig för att täcka behovet. Denna typ av diabetes drabbar oftast vuxna och äldre. Bidragande faktorer är övervikt, ärftlighet, rökning och för lite motion.
Till skillnad från typ 1-diabetes är det mycket du kan göra själv för att förbättra din typ 2-diabetes. Genom att börja motionera, gå ner i vikt och äta hälsosammare kan du förebygga och även sänka dina blodsockervärden.
Det kan vara svårt att känna av symtomen då typ 2-diabetes ofta utvecklas under flera år. Det kan även vara så att du inte känner några symtom och lever med diabetes utan att veta om det.

Vanliga symtom på typ 2-diabetes:

 • Du känner dig trött och orkeslös
 • Du blir ofta törstig
 • Du behöver kissa ofta och mycket
 • Din syn försämras och blir dimmig
 • Du får klåda i underlivet

Graviditetsdiabetes

När du är gravid behöver din kropp mer insulin än normalt. Om kroppen inte hinner med att producera den mängd insulin som den behöver i samband med en graviditet blir blodsockernivåerna för höga.

Kroppen ger oftast inga tydliga symtom vid graviditetsdiabetes och ofta upptäcks det när du gör kontroller hos din barnmorska.

Om dina blodvärden är mycket höga kan du känna följande symtom:

 • Du känner trötthet

 • Du blir ofta törstig

 • Du behöver kissa ofta och mycket

Eftersom graviditetsdiabetes är relaterat till din graviditet går blodvärdena ofta tillbaka till det normala efter förlossningen.

När bör du söka vård?

Vid misstanke om:

 • Diabetes typ 1 - Kontakta genast en vårdcentral eller akutmottagning

 • Diabetes typ 2 - Kontakta din vårdcentral

 • Graviditetsdiabetes - Ta kontakt med din barnmorska

Läs mer Visa mindre