Vattkoppor

Vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig sjukdom som kan drabba både vuxna och barn. Typiska symtom är feber, huvudvärk och trötthet i kombination med röda utslag på kroppen. Vattkoppor kräver vanligtvis ingen behandling. Men för att lindra klådan som orsakas av utslagen finns det krämer och salvor som kan hjälpa dig.

Vattkoppor är en väldigt smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Det är allra vanligast att få vattkoppor redan som barn, men du kan även få det som vuxen. När du en gång har haft vattkoppor blir du immun mot sjukdomen och kan därför inte få vattkoppor två gånger.

Sjukdomsförlopp för vattkoppor

Vattkoppor har en inkubationstid på mellan 10-20 dagar från att du smittas till att du märker av några symtom.

De vanligaste symtomen på vattkoppor är:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Röda utslag på kroppen. Främst överkropp, armar och ben.

Det mest utmärkande symtomet på vattkoppor är att du får röda utslag över hela kroppen. Utslagen sprider sig oftast från bålen vidare över kroppen och i vissa fall även vidare till kroppens slemhinnor. Utslagen kommer i flera omgångar, vanligtvis under en period på omkring 4-5 dagar. Under den perioden är det vanligt att få feber.

Efter några dagar blir utslagen till vätskefyllda blåsor och börjar klia. Om utslagen sätter sig på slemhinnorna kan de orsaka problem som hosta eller besvär vid toalettbesök.

Behandling av vattkoppor 

Vattkoppor är ofta ofarligt och kräver ingen behandling utan läker ut av sig själv. Vuxna upplever ofta mer besvär vid vattkoppor än vad barn gör. Därför kan det ta längre tid för en vuxen att bli frisk än vad det gör för ett barn.

Men även om vattkoppor är ofarligt är det vanligt att besväras av klådan som du får av utslagen. För att lindra klådan kan du använda salvor, antihistaminer eller kylbalsam. Om du får hög feber kan du använda febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol.

Det är viktigt att undvika läkemedel som innehåller ibuprofen som till exempel Ipren, eller som tillhör gruppen NSAID eller cox-hämmare. Dessa läkemedel kan öka risken för andra allvarliga infektioner.

När bör du söka vård?

Om du är över 18 år eller är gravid och smittas med vattkoppor ska du alltid kontakta din vårdcentral eller barnmorska.

Om du har ett barn som smittats med vattkoppor ska du kontakta vård om:

 • Om ditt barn är under sex månader gammalt och mamman inte har haft vattkoppor
 • Om ditt barn är väldigt trött och hängigt
 • Om ditt barn sedan tidigare har ett nedsatt immunförsvar
 • Om ditt barn har haft ihållande feber i över 3-4 dygn
 • Om ditt barns vattkoppor blir infekterade
 • Om ditt barn får besvär med hosta och feber
 • Om ditt barn har mycket besvär med klåda och det inte hjälper med receptfria läkemedel
Läs mer Visa mindre