Hosta

Hosta

När du blir förkyld är hosta ett vanligt sjukdomssymtom. Hosta är kroppens sätt att försvara sig på och en reaktion som uppstår när det är något som irriterar luftvägarnas slemhinnor. Om du har haft hosta under en längre tid eller har svårt att sova på nätterna på grund av din hosta kan det vara skönt att få lindring. Hos oss hittar du flera receptfria alternativ som kan hjälpa till att lindra både rethosta och slemhosta.

Rethosta 

Under en förkylning är det vanligt att uppleva flera olika typer av hosta. I början av förkylningen är det vanligt att få det som kallas för rethosta. Rethosta uppstår när luftrörens slemhinnor blir irriterade och ger en kittlande känsla i halsen och svalget. Rethostan är torr och upplevs ofta som värre när man ligger ner. Därför kan det vara besvärligt att sova när du har rethosta.

Slemhosta

Kroppens sätt att försvara sig mot främmande ämnen är att hosta. När det bildas slem i luftvägarna under en förkylning reagerar kroppen därför i försvar genom att hosta upp det slemmet, detta kallas för slemhosta. Eftersom hostan är kroppens sätt att försvara sig på är det bäst att inte dämpa hostan med mediciner i onödan. Om du upplever mycket besvär och lider av segt slem kan du däremot prova receptfria mediciner mot detta. På så vis blir slemmet lättare att hosta upp och luftvägarna känns friare.

Behandla hostan

Även om det är viktigt att försöka dämpa hostan så lite som möjligt så kan det vara jobbigt att ha hosta under en längre tid. Hostan kan även vara irriterande under natten och göra det svårt för dig att få ordentligt med sömn.

Det finns receptfria läkemedel som kan lindra besvären du upplever vid hosta. Men det är även viktigt att komma ihåg att dricka ordentligt då vätska gör det lättare att hosta upp slemmet. Det kan även vara skönt att dricka varma drycker med honung då de har en lenande effekt på luftvägarna.

Om du upplever att hostan gör det svårt för dig att få en god natts sömn kan du sova med en extra kudde. På så vis kommer du upp med huvudet en bit vilket underlättar andningen.

När bör man söka vård? 

Ibland kan kroppen inte klara av att ta hand om virus själv. Kontakta därför sjukvården om du har fått något av följande symptom:

  • Du har haft hosta i kombination med feber i mer än fyra dygn
  • Hostan inte verkar avta och det har gått mer än tre veckor
  • Du upplever smärta i bröstkorgen när du andas in djupt
  • Hostan gör att du känner dig andfådd och får svårt att andas
Läs mer Visa mindre