Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier som kommer in i urinröret och tar sig vidare till urinblåsan. De vanligaste symtomen på att du kan ha en urinvägsinfektion är att det svider när du kissar och att du behöver gå på toaletten ofta. Urinvägsinfektion är vanligast hos kvinnor men även män och barn kan drabbas.

Den vanligaste formen av urinvägsinfektion är blåskatarr, då stannar infektionen i urinröret och urinblåsan. Om bakterierna sprider sig vidare upp till njurarna kallas det för njurbäckeninflammation.

Urinvägsinfektioner är vanligt och drabbar de flesta kvinnor någon gång i livet. Eftersom kvinnor har ett kortare urinrör än män så är urinvägsinfektioner vanligare bland kvinnor än män. Det finns en rad olika bakterier som kan orsaka en urinvägsinfektion, men allra vanligast är att det orsakas av kolibakterier och stafylokockbakterier.

Symtom på urinvägsinfektion

Symtomen på urinvägsinfektion är lätta att känna igen, speciellt om du drabbats tidigare. Ofta drabbas du av ett eller flera symtom samtidigt.

 • Du behöver gå på toaletten och kissa oftare
 • Du känner att det svider när du kissar och även efter
 • Du kan känna smärta i magens nedre delar
 • Du kan känna dig frusen
 • Du kan se spår av blod i urinen

Vi har självtest för urinvägsinfektion som du kan använda tryggt och enkelt i ditt eget hem. Självtesten analyserar förekomsten av vita blodkroppar, nitriter och proteiner i urinen och ger ett svar på två minuter.

Vad kan du göra själv?

Om du ofta drabbas av en urinvägsinfektion kan det bero på att du har lite urin kvar i blåsan efter du har kissat. För att undvika att bakterier bildas är det därför viktigt att alltid kissa ut det sista när du är på toaletten.

Om du är frisk i övrigt och känner igen symtomen på urinvägsinfektion kan du vid lindrigare besvär behandla dig själv i upp till en vecka. Genom att dricka mycket vätska och ta smärtstillande tabletter kan din urinvägsinfektion gå över av sig själv. En del upplever att tranbärsdricka kan hjälpa att lindra besvären vid en urinvägsinfektion.

När bör man söka vård?

Du bör söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning:

 • Vid misstanke om att din urinvägsinfektion har gått vidare upp till njurarna
 • Du har ett barn som är under två år som har misstänkt urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation

Du bör kontakta din vårdcentral om:

 • Du är man och misstänker blåskatarr
 • Du är gravid eller nyförlöst och misstänker en blåskatarr
 • Du är en flicka under 15 år som misstänker blåskatarr
 • Du har behandlat dina symtom själv i en vecka men inte upplever någon förbättring
 • Du misstänker urinvägsinfektion och upplever stora besvär
Läs mer Visa mindre