Psykologerna: Så hanterar du tristess, isolering och ensamhet

ensam

De flesta känner till (och förstår) att ofrivillig ensamhet påverkar hälsan negativt. Det finns till och med flera studier som visar att det är en större hälsofara att känna sig ensam än att röka! I det speciella läge som världen nu befinner sig i och med coronaviruset, blir många som redan var ensamma ännu ensammare. De som hade ett mer eller mindre rikt socialt liv begränsas också, även om de förstås har ett bättre utgångsläge för att hantera det. Det är med andra ord många ensamma själar där ute just nu, och ensamhet är viktigt att ta på allvar.

Psykologduon Johan Waara och Mattias Lundberg ger råd om hur du kan tänka kring denna tristess och isolering – och inte minst hur du hanterar ensamheten.

Högst rimligt att vara uttråkad i dessa tider

Visst kan ensamhet i förlängningen leda till nedstämdhet och i värsta fall depression, men det betyder inte att alla drabbas av det. Att känna sig lite nere i den här situationen och känna en viss tristess är faktiskt ganska rimligt. För de flesta har verkligheten omkullkastats. Mycket av det vi är vana med och framför allt trivs med är för stunden omöjligt. Det kanske inte är så upplyftande, men sätter ändå rätt förväntningar. Det här är inte kul för någon av oss!

Vad är speciellt med ensamheten till följd av covid-19?

Att sitta fast i en bilkö kan vara frustrerande och ensamt, men då vet du ungefär när du kan få köra vidare igen. Det jobbiga med denna karantän är att ingen vet när vi kan börja leva som vanligt igen. Vi människor vill gärna veta vad den bortre gränsen är för olika saker – särskilt för saker som påverkar oss negativt. I nuläget har vi ingen bortre gräns för coronaviruset. Det kan därför vara bra att sätta dina egna tidpunkter i tillvaron. Exempelvis vad du ska göra inom den närmaste dagen, veckan och månaden. På så sätt blir tillvaron lite mer greppbar. I detta ligger också att försöka hålla i rutiner och skapa en vardag där du tar hand om dig och sköter din träning, hygien, mat, relationer, jobb och studier under de förutsättningar som råder. 

Att inte göra något är att göra något i coronatider

Något annat som är speciellt för den här situationen är upplevelsen av brist på kontroll (alla med kontrollbehov vet). Det kanske känns som att det är något större och opåverkbart som styr oss, men det stämmer inte. Det är mycket du själv kan och bör påverka. Du kan påverka situationen i sin helhet genom att följa rekommendationer från myndigheter. Att vara i karantän är en handling. Och varje handling räknas.

Du kan även påverka din egen situation genom att vara fokuserad och proaktiv när det gäller dina relationer. Det går att vara social utan att det innebär risk för smittspridning. Vi lever i en digital värld med otaliga digitala plattformar och sociala medier, nyttja det!

Tristess inte farligt

En annan sak som denna situation kanske för med sig är en upplevd tristess. Något som många är rädda för. Att ha tråkigt är inte är farligt, men något många är ovana vid idag. De flesta är vana att bli stimulerade hela tiden och så snart det försvinner uppstår en viss abstinens. Samtidigt är människor rätt bra på att anpassa sig och skaffa nya vanor. Om du bara kan stå ut med att inte vara lika aktiv under en period, kommer du ganska snart märka att du inte har samma behov av att bli stimulerad. Tristessen kommer inte kännas lika utomordentligt jobbig som den gjorde i början. Faktum är att den kan vara ganska skön om du väljer att acceptera den!

Såväl den ofrivilliga ensamheten som tristessen kan lindras. För att vara säker på att lyckas måste du själv vara aktiv och hjälpa dina medmänniskor att vara aktiva i sina sociala kontakter. Du behöver vara "socialt fokuserad". Att vara socialt fokuserad innebär också att du söker alternativ till de former för social kontakt som du är van vid.

5 sätt att motverka ensamhet – genom att vara socialt fokuserad

  1. Var själv aktiv i att ta sociala kontakter – ring, brevväxla, kör videosamtal, skicka flaskpost. Ta kontakt!
  2. Använd digitala plattformar som alternativ till det fysiska mötet, det finns hur många sätt som helst.
  3. Skapa och ta till vara på alla möjligheter att ses (med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distans förstås, kika här).
  4. Fokusera mindre på det som kommer längre fram, så som att älta den inställda festen. Lägg istället krutet på att ta en dag i taget.
  5. Bibehåll rutiner och sätt upp olika tids- eller delmål så är det lättare att hantera det faktum att inte veta när detta är över. Närliggande delmål kan vara planerna inför helgen, snarare än hur du firar midsommar. 

När är det läge att söka vård för ensamheten?

Alla kan må dåligt och känna sig ensamma. Om du behöver, finns det bra hjälp att få. Hos 1177 finns vägledning och info om hur du söker stöd och hjälp


ensam

Av: Mattias Lundberg, Psykolog, mattias@aplato.se och Johan Waara, Psykolog, johan.Waara@psyk.uu.se

Publicerad: 8 maj 2020

Den här artikeln är ett samarbete.


Kortfakta  

ensam

Namn: Mattias Lundberg
Ålder: 49
Bor: Umeå
Familj: Fru och 2 barn
Sysselsättning: Psykolog, Docent i psykologi och författare
Bakgrund: Läs mer om Mattias på mattiaslundberg.se

ensam

Namn: Johan Waara
Ålder: 45
Bor: Uppsala och Lomma
Familj: 3 barn och särbo
Sysselsättning: Psykolog, universitetslärare och föreläsare
Bakgrund: Läs mer om Johan på johanwaara.se


 Läs även...

vara hemma

Så gör ni det bästa av att vara hemma – 3 enkla steg

Att hänga hemma hela dagarna låter kanske som en enkel sak, men vid det här laget har du nog lärt dig att så.inte.är.fallet. Så gör ni det bästa av att vara hemma. 


 Fler tips & råd